Πρακτικά Επιτροπής Κοινωνικής Ευημερίας και Πρόνοιας