Πρακτικά Επιτροπής Πολιτισμού

Παρόντες

Νίκη Στέκα                               Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής-Δημοτικός Σύμβουλος

Νίκος Λίλης                              Αντιδήμαρχος

Aννίτα Μιχαήλ                           Δημοτικός Σύμβουλος

Νίκος Μιχαήλ                            Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες:

Νίκη Στέκα Αρτέμη               Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού

Λούκας Πολυκάρπου            Δημοτικός Σύμβουλος

Χρήστος Καραίσκος              Θεατρικός Όμιλος

Κάκια Νικολάου                          >>        >>

Μαρία Καραγιάννη               Χορευτικό Συγκρότημα

Καίτη Βιολάρη                            >>         >>

Παρόντες:

Δήμαρχος Άντρος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος Νίκος Γ. Λίλης, Πρόεδρος Ε.Π. Νίκη Αρτέμη - Στέκα, Δ.Σ. Λούκας Πολυκάρπου, Νίκος Μιχαήλ, Παναγιώτα Παρασκευά