Δημοτικά Συμβούλια

Άντρος Γ. Καραγιάννης, Αντρέας (Κύκκος) Ζαχαρία, Αντρέας Γρηγορίου (Μιντής), , Αντρέας Παναγιώτου, Αννίτα Γεωργίου - Λίλη, Λούκας Πολυκάρπου, Νίκος Μιχαήλ (Τριπινιώτη), Νίκος Χαραλάμπους, Χρίστος Τόφιας.

Άντρος Γ. Καραγιάννης, Νίκος Γ. Λίλης, Νίκη Στέκα Αρτέμη, Μιχαήλ (Τριπινιώτη) Νίκος, Χρίστος Ττόφιας, Γεωργίου-Λίλη Αννίτα, Αντρέας Γρηγορίου (Μίντης), Παναγιώτα Κωνσταντίνου-Παρασκευά, Λούκας Πολυκάρπου.

Περισσότερα...

Το τέταρτο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2006 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2011 και η σύνθεση του ήταν:

Ανδρέας Σιαπάνης Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Αδάμαντος Μέλος

Γιωργούλα Κωστάρη – Ανδρέου »

Λένια Τακούσιη – Χριστοφόρου »

Μιχάλης Βέης »

Νίκη Στέκα – Αρτέμη »

Νίκος Μιχαήλ »

Πέτρος Ρούσος »

Το τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.2002 – 31.12.2006 και η σύνθεσή του ήταν:

Ανδρέας Σ. Σιαπάνης Δήμαρχος

Δημήτρης Φώκκης Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Αδάμαντος Μέλος

Ανδρέας Παπαϊωάννου »

Αννίτα Λίλη – Γεωργίου »

Κορνηλία Μαυρουδή »

Κώστας Λόντος »

Λένια Τακούσιη-Χριστοφόρου »

Μιχάλης Χατζηγεωργίου »

Το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1996 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.1997 – 31.12.2001 και η σύνθεση του ήταν:

Οι πρώτες εκλογές για ανάδειξη του 1ου Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν στις 17 Απριλίου 1994.