Δημοτικό Συμβούλιο 2017-2021

Άντρος Γ. Καραγιάννης  Δήμαρχος

Αντρέας (Κύκκος) Ζαχαρία  Αντιδήμαρχος

Αντρέας Γρηγορίου (Μιντής)  Mέλος

Αντρέας Παναγιώτου                   »

Αννίτα Γεωργίου - Λίλη                »

Λούκας Πολυκάρπου                    »

Νίκος Μιχαήλ (Τριπινιώτη)         »

Νίκος Χαραλάμπους                      »

Χρίστος Τόφιας                                »