Το τέταρτο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2006 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2011 και η σύνθεση του ήταν:

Ανδρέας Σιαπάνης Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Αδάμαντος Μέλος

Γιωργούλα Κωστάρη – Ανδρέου »

Λένια Τακούσιη – Χριστοφόρου »

Μιχάλης Βέης »

Νίκη Στέκα – Αρτέμη »

Νίκος Μιχαήλ »

Πέτρος Ρούσος »