Το τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.2002 – 31.12.2006 και η σύνθεσή του ήταν:

Ανδρέας Σ. Σιαπάνης Δήμαρχος

Δημήτρης Φώκκης Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Αδάμαντος Μέλος

Ανδρέας Παπαϊωάννου »

Αννίτα Λίλη – Γεωργίου »

Κορνηλία Μαυρουδή »

Κώστας Λόντος »

Λένια Τακούσιη-Χριστοφόρου »

Μιχάλης Χατζηγεωργίου »