Το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1996 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.1997 – 31.12.2001 και η σύνθεση του ήταν:

Φλώρα Ιωάννου Δήμαρχος

Αντρέας Ζαχαρία Αντιδήμαρχος

Βίκτωρας Καραγιάννης Μέλος

Δημήτρης Σωτηρίου »

Δημήτρης Φώκκης »

Ευάγγελος Χατζηαναστάση »

Κορνηλία Μαυρουδή »

Μιχάλης Χατζηγεωργίου »

Νίκος Τζιωρτζή »