Κατάγεται από την Κάτω Δερύνεια και είναι πενήντα εννέα ετών. Είναι απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής Αμμοχώστου και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος.

Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά. Είναι προσωρινός κάτοικος Δρομολαξιάς, στη Λάρνακα. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Κατωδερυνειωτών.