Τμήματα / Υπηρεσίες

Το Τεχνικό Τμήμα αποτελείται από το Γραφειακό Προσωπικό και το Εργατοτεχνικό Προσωπικό.

politikoi gamoi

Ο Δήμος Δερύνειας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά λόγω της κατοχής της παραλιακής του ζώνης από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, εν τούτοις προτιμάται από ένα μεγάλο αριθμό ντόπιων αλλά και ξένων που προγραμματίζουν το γάμο τους στην πατρίδα μας.

Το Οικονομικό Τμήμα στελεχώνουν η Λογιστικός Λειτουργός Μαρία Χατζηαντώνη και η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Έλσα Κουρουνιάδου.

Οι αρμοδιότητες του Δήμου ορίζονται στον Περί Δήμων Νόμο και αποτελούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Το Οικονομικό Τμήμα στελεχώνουν η Λογιστικός Λειτουργός Μαρία Χατζηαντώνη και η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Έλσα Κουρουνιάδου.

politikoi gamoi

Ο Δήμος Δερύνειας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά λόγω της κατοχής της παραλιακής του ζώνης από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, εν τούτοις προτιμάται από ένα μεγάλο αριθμό ντόπιων αλλά και ξένων που προγραμματίζουν το γάμο τους στην πατρίδα μας.

Το Τεχνικό Τμήμα αποτελείται από το Γραφειακό Προσωπικό και το Εργατοτεχνικό Προσωπικό.