Ανακοινώσεις

1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Δερύνειας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Βιβλίου Δερύνειας, την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, στο Πάρκο του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Δήμου Δερύνειας.


Ο Δήμος Δερύνειας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σώμα ή αρχή να υποβάλει από τις 2/10/2017 εγγράφως στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, αιτιολογημένες απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας της Επαρχίας Αμμοχώστου.


Ο Δήμος Δερύνειας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Περί Δήμων Νόμο και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, ακυρώνεται η προσωρινή μονοδρόμηση μέρους της οδού Ομονοίας στη Δερύνεια,  από τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Από τον Οκτώβριο 2017 θα διδάσκεται το μάθημα της δημιουργικής γραφής στη Δερύνεια με τη δημοσιογράφο Γιώτα Δημητρίου. Το μάθημα δημιουργικής γραφής διδάσκεται εδώ και τρία χρόνια στο Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας Λάρνακας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Δερύνειας ενημερώνει όλους τους κατόχους σκύλων, ότι θα επιχορηγεί με ποσό €20, την τοποθέτηση μόνιμης σήμανσης (microchip) στους σκύλους τους. Η επιχορήγηση ισχύει από την 1.10.2017 μέχρι και την 31.12. 2017. Η Άδεια Κατοχής Σκύλου εκδίδεται από το Δημαρχείο. 


DOG MICROCHIP 1