Ανακοινώσεις

ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΛ. 23 828 360.

 

Ο Δήμος Δερύνειας ζητά δηλώσεις ενδιαφέροντος για άτομο, το οποίο θα διαχειρίζεται το Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας που βρίσκεται στην οδό Ηρώων αρ. 9 στη Δερύνεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενημερώνει τους δημότες ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές, όπως προνοείται στο άρθρο 45 του Περί Δήμων Νόμου:

Η Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας και Πρόνοιας του Δήμου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δερύνειας, θα πραγματοποιήσουν Παζαράκι Μεταχειρισμένων Βιβλίων (από δωρεές μελών και φίλων της Βιβλιοθήκης), το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Δερύνειας.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για ενίσχυση άπορων οικογενειών.

Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας και Πρόνοιας Δήμου Δερύνειας - Δημοτική Βιβλιοθήκη Δερύνειας

Προσόντα:

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν