Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον Δήμο Δερύνειας εκστρατεία καθαριότητας κεντρικών οδικών αρτηριών και χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο της παγκύπριας εκστρατείας καθαριότητας «Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια μέρα». Η εκστρατεία οργανώθηκε από τον Δήμο Δερύνειας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Δερύνειας ευχαριστεί όλους τους εθελοντές, μέλη των Οργανωμένων Συνόλων Δερύνειας και εκπαιδευτηρίων, που πρόθυμα έχουν λάβει μέρος στην εκστρατεία.


kathariottofias4