Ο Δήμος Δερύνειας ζητά δηλώσεις ενδιαφέροντος για άτομο, το οποίο θα διαχειρίζεται το Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας που βρίσκεται στην οδό Ηρώων αρ. 9 στη Δερύνεια.

Υποχρεώσεις Αναδόχου:

• Διαχείριση και παροχή υπηρεσιών καφετέριας προς τους θαμώνες.

• Ετοιμασία/προσφορά προγεύματος/γεύματος.

• Διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους ενήλικες/συνταξιούχους/άτομα τρίτης ηλικίας όπως παρασκευή διαφόρων εδεσμάτων (φιδές, κουλούρια, ψωμιά, μαρμελάδες), διαγωνισμοί επιτραπέζιων παιχνιδιών, καθώς και ότι άλλο συμφωνηθεί με την Επιτροπή Διαχείρισης του Κέντρου.

• Διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή.

• Η καφετέρια θα πρέπει να λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες της βδομάδας, καθώς επίσης και όλα τα βράδια που θα διεξάγονται δραστηριότητες στην αίθουσα εκδηλώσεων.

• Οι χώροι του Κέντρου (αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα βιβλιοθήκης, αίθουσα γυμναστικής, ιατρεία, γραφεία, χώροι υγιεινής, κλιμακοστάσια, χώρος στάθμευσης, βεράντες, αυλή και κήπος) θα πρέπει να καθαρίζονται και να διατηρούνται συγυρισμένοι. Τα καθαριστικά υλικά θα τα προμηθεύει ο Δήμος.

• Ο διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα, κλείσιμο και την ασφάλιση του κτηρίου.

Πρόσθετες πληροφορίες

• Το κόστος της ηλεκτρικής κατανάλωσης (φωτισμός & κλιματισμός) καθώς και της υδατοπρομήθειας θα καταβάλλεται από τον Δήμο, εφόσον δεν θα ξεπερνά το μέγιστο ποσό που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών με την υπογραφή του Συμβολαίου.

• Αρχικά θα υπογραφεί Συμβόλαιο διάρκειας 6 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης.

• Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 6 μηνών δεν θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο οποιοδήποτε μίσθωμα.

• Ο εφοδιασμός της καφετέριας με τα διάφορα προϊόντα αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου και το οικονομικό όφελος από τη διαχείριση θα παραμείνει στον ίδιο.

• Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του τιμοκαταλόγου της καφετέριας.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Ο Διαχειριστής θα πρέπει να είναι ευχάριστος χαρακτήρας, που να μπορεί να προσεγγίζει τις ανάγκες των ενηλίκων/συνταξιούχων/ατόμων τρίτης ηλικίας.

Πιστοποιητικά:

• Απολυτήριο Λυκείου

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει Υγειονομικό Πιστοποιητικό και Λευκό Ποινικό Μητρώο.

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος:

• Η Δήλωση Ενδιαφέροντος να φθάσει στο Δημαρχείο Δερύνειας μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 3:00 μ.μ.

• Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην Αν. Δημοτική Γραμματέα κα Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23811000.

                                                                                                             Δήμος Δερύνειας

                                                                                                               Ιούλης 2017