Ο Δήμος Δερύνειας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Περί Δήμων Νόμο και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, ακυρώνεται η προσωρινή μονοδρόμηση μέρους της οδού Ομονοίας στη Δερύνεια,  από τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.