Κτίστηκε το 2001 στο χώρο του νέου Κοιμητηρίου του Δήμου με δαπάνες της οικογένειας του απόδημου Δερυνειώτη Χριστάκη Γιαννή Μαύρου στη μνήμη της μητέρας του Φλωρεντίας. Είναι αιγαιοπελαγίτικου ρυθμού.