ΤΡΙΤΗ, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Χώρος: Play4All

Οργανωτής: Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Παναγία» Δερύνειας