ΤΡΙΤΗ, 16 ΜΑΪΟΥ 2017 

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Έντιμος Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κος Νίκος Κουγιάλης.

Ώρα: 6:30μ.μ. 

Χώρος: Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, οδός Ηρώων 9