ΤΕΤΑΡΤΗ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

- Μια τεκμηριωμένη πρόταση βασισμένη στην παράδοση μας, στους χάρτες και σε μεσαιωνικά έγραφα

.- Θα ακολουθήσει έκθεση αντιγράφων παλαιών χαρτών που μαρτυρούν την ύπαρξη της Δερύνειας κατά την περίοδο έκδοσης τους.

Ώρα: 7:30μ.μ.

Χώρος: Υπαίθριο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων  Δήμου Δερύνειας