Διάλεξη με θέμα: Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία.