Εκδήλωση και δείπνο Ακαδημιών «Αναγέννησης» Δερύνειας