Εκδήλωση των μαθητών φωνητικής της Μουσικής Σχολής Νίκης και Χρίστου Καραΐσκου