Ετήσια Γενική Συνέλευση Ε.ΚΥ.ΣΥ. Δερύνειας

Ομιλητής: Κώστας Σκαρπάρης – Γενικός Γραμματέας Ε.ΚΥ.ΣΥ

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση

Χώρος: Οίκημα «Αναγέννησης» Δερύνειας