Εορταστική συνεστίαση Εθνικού Συλλόγου «Δημητράκης Χριστοδούλου» με τόμπολα, κλήρωση δώρων και κόψιμο βασιλόπιτας

Χώρος: Οίκημα του Συλλόγου

Οργανωτής: Εθνικός Σύλλογος «Δημητράκης Χριστοδούλου»