Επισκέψεις Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου σε Ευαγή Ιδρύματα και Δημόσιες Υπηρεσίες