Επισκέψεις Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου σε φυλάκια της Εθνικής Φρουράς και των Ηνωμένων Εθνών