Ετήσια Γενική Συνέλευση Ε.ΚΥ.ΣΥ. Δερύνειας

Ομιλητής: Κώστας Σκαρπάρης – Γενικός Γραμματέας Ε.ΚΥ.ΣΥ

ΤΡΙΤΗ, 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ετήσια Γενική Συνέλευση Ε.ΚΥ.ΣΥ. Δερύνειας

Ομιλητής: Κώστας Σκαρπάρης – Γενικός Γραμματέας Ε.ΚΥ.ΣΥ

Ώρα: 10:00π.μ.

Χώρος: Οίκημα «Αναγέννησης» Δερύνειας