Ευρωπαϊκή Ένωση – Προκλήσεις του Παρόντος και του Μέλλοντος

2η Διάλεξη του 7ος Κύκλος Διαλέξεων «Πανεπιστήμιο Για Όλους»

Εισηγητής: Ιερόθεος Παπαδόπουλος, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας

                   της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Χώρος: Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, Αίθουσα Νέα Σκηνή Δερύνειας «Τάκης Χριστοφίδης»

Οργανωτής: Δήμος Δερύνειας