Γεύμα για τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων

«Παναγίας» και «Αποστόλου Βαρνάβα»

Γεύμα για τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων «Παναγίας» και «Αποστόλου Βαρνάβα»

Χώρος: Play4All

Οργανωτής: Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Παναγία» Δερύνειας