Η Δημοτική Χορωδία Δερύνειας θα ψάλλει τα Εγκώμια κατά τη διάρκεια της ακολουθίας.

Η Δημοτική Χορωδία Δερύνειας θα ψάλλει τα Εγκώμια κατά τη διάρκεια της ακολουθίας στην εκκλησία Αγίων Πάντων.