Ημερίδα Υγείας και Προσφοράς

  • Δωρεάν Οφθαλμομέτρηση
  • Ενημέρωση και εξέταση για τον Διαβήτη
  • Οι μετρήσεις και εξετάσεις θα γίνονται από Γιατρούς μέλη της Λέσχης LIONS Αμμοχώστου «Ευαγόρας»

Χώρος: Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, Αίθουσα Νέα Σκηνή Δερύνειας «Τάκης Χριστοφίδης»