Κηδεία του ήρωα Πιερή Γεωργίου Βερέη, έφεδρου στρατιώτη 173ΜΑ/ΤΠ, μέχρι πρότινος αγνοούμενου

Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα κ. Φώτης Φωτίου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση. 

Ώρα: 4:00μ.μ.

Χώρος: Εκκλησία Αγίων Πάντων