Κόψιμο βασιλόπιτας 112ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Δερύνειας

Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, Αίθουσα Νέα Σκηνή Δερύνειας «Τάκης Χριστοφίδης»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Κόψιμο βασιλόπιτας 112ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Δερύνειας

Ώρα: 3:30μ.μ
Χώρος: Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, Αίθουσα Νέα Σκηνή Δερύνειας «Τάκης Χριστοφίδης»