Πανδημοτική Εκδήλωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Χώρος: Γ΄Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας

Οργανωτές: Δήμος Δερύνειας, Κυνηγετικός Σύλλογος Δερύνειας, Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Δερύνειας και Κέντρο Αίματος