Παραδοσιακή Μουσική βραδιά

με το μουσικό σχήμα «Προσκυνητές»