Παρουσίαση Νέας νομοθεσίας για Σωματεία και Ιδρύματα

To Civil Society Advocates σας προσκαλεί σε παρουσίαση του νέου νόμου που αφορά τις ΜΚΟ (ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμος του 2017) στην Αγία Νάπα. Η παρουσίαση αφορά ΟΛΕΣ τις εγγεγραμμένες οργανώσεις (σωματεία, ιδρύματα, λέσχες), καθώς και  άτομα που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ένα νέο σωματείο, ίδρυμα, ομοσπονδία ή ένωση οργανώσεων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί και σχετικός Οδηγός που ετοιμάστηκε για τη νέα νομοθεσία, ενώ  θα μπορείτε να προμηθευτείτε και αντίτυπα του. Τον Οδηγό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομάδας Πρωτοβουλίας στο σύνδεσμο http://www.ngoinitiativecyprus.org/wp-content/uploads/BOOKLET-Associations-Law-Dec2017.pdf.

Η παρουσίαση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018, στις 17:00 στο Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας 'Θάλασσα' που βρίσκεται στην οδό Κριού Νερού 14, Αγία Νάπα, 30707.  Η ακριβής τοποθεσία στο Google maps είναι   https://goo.gl/maps/3NPnEzF1dKk

 Η παρουσίαση γίνεται με τη στήριξη του Kέντρου Στήριξης ΜΚΟ (NGO Support Centre) και του Friedrich Ebert Stiftung.