Παρουσίαση του συστήματος TAXISnet

από τους λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Ενημέρωση για το σύστημα  TAXISnet και  την διαδικασία εγγραφής σε αυτό
  • Ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού μέσω του συστήματος TAXISnet

Χώρος: Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, Αίθουσα Νέα Σκηνή Δερύνειας «Τάκης Χριστοφίδης»