Το µεταβαλλόµενο γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και ζητήµατα ασφάλειας στην Κύπρο

Διάλεξη / ανοικτή συζήτηση

Η Επαρχιακή Επιτροπή Λ/κας–Αµ/στου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.) σας προσκαλεί στη διάλεξη/ ανοικτή συζήτηση µε θέµα: «Το µεταβαλλόµενο γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και ζητήµατα ασφάλειας στην Κύπρο»

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Χώρος: Πολιτιστικόν Κεντρό Δήμου Αμμοχώστου