Τόμπολα «Αναγέννησης» Δερύνειας στο οίκημα του Συλλόγου