Τόμπολα "Αναγέννησης" Δερύνειας Ανήμερα Φώτων

Τόμπολα "Αναγέννησης" Δερύνειας Στο Οίκημα του Συλλόγου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τόμπολα "Αναγέννησης" Δερύνειας στο Οίκημα του Συλλόγου.

Ώρα: 7:00μ.μ.