Χριστουγεννιάτικη Γιορτή από τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου Παναγίας

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή από τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου Παναγίας Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων Γ ́∆ημοτικού Σχολείου ∆ερύνειας

ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή από τα παιδιά του

Κατηχητικού Σχολείου Παναγίας

Ώρα: 7:00μ.μ.

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων Γ ́∆ημοτικού Σχολείου ∆ερύνειας