ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η προγραμματισμένη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών PMD/χαρτιού στο Δήμο Δερύνειας για την ημερομηνία 09/04/2018 θα πραγματοποιηθέι στις 06/04/2018.

#Deryneia #Recycle #ILoveDeryneia #Green #GreenDot