Κενές θέσείς εργασίας στo σύμπλεγμα περισυλλογής σκυβάλλων

Κενές θέσείς εργασίας στo σύμπλεγμα περισυλλογής σκυβάλλων

Κενές θέσείς εργασίας στo σύμπλεγμα περισυλλογής σκυβάλλων

Το σύμπλεγμα περισυλλογής σκυβάλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη δυο εργατών σκυβαλλοσυλέκτων -  Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ