Εκπροσώπησε το Δήμο στο εξωτερικό

Εκπροσώπησε το Δήμο στο εξωτερικό

Εκπροσώπησε το Δήμο στο εξωτερικό

Ο Δήμος Δερύνειας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» το οποίο καταπιάνεται με θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό, τη νεολαία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη  κ.ά.

Καλούνται ενήλικα άτομα δημότες μας που εμπλέκονται στα κοινά και επιθυμούν να συμβάλουν στην προβολή της Δερύνειας στο εξωτερικό ως εκπρόσωποι του Δήμου, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Υποχρέωση των συμμετεχόντων είναι η καταβολή του ποσού του αεροπορικού εισιτηρίου.  Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης είναι καλυμμένα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.