Ενοικίαση του καταστήματος ΑΡ.1 στο συνοκισμό αυτοστέγασης Δερύνειας

Tο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως καφενείο - snack bar
Ενοικίαση του καταστήματος ΑΡ.1 στο συνοκισμό αυτοστέγασης Δερύνειας

Ενοικίαση του καταστήματος ΑΡ.1 στο συνοκισμό αυτοστέγασης Δερύνειας

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, ως επίσης και έντυπα υποβολής προσφορών ΕΔΩ