Εσπερινή Τεχνική Σχολή στο Παραλίμνι

Φοιτώντας στην Εσπερινή Σχολή το δίπλωμά σας είναι ισότιμο και ισάξιο με της Μέσης Εκπαίδευσης.
Εσπερινή Τεχνική Σχολή στο Παραλίμνι

Εσπερινή Τεχνική Σχολή στο Παραλίμνι

Σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο Εσπερινή Τεχνική Σχολή στο Παραλίμνι.

Εγγραφές και πληροφορίες στο τηλέφωνο 23742880.