Εσπερινή Τεχνική Σχολή στο Παραλίμνι

Φοιτώντας στην Εσπερινή Σχολή το δίπλωμά σας είναι ισότιμο και ισάξιο με της Μέσης Εκπαίδευσης.