Κενές θέσεις εργασίας στις Βρεττανικές Βάσεις

SAIL BRANCH INSTRUCTOR, PARA BRANCH PARACHUTE INSTRUCTOR και DIVING INSTRUCTOR