Κενή θέση εργασίας στη Σχολική Εφορεία Δερύνειας

Σχολικής Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Κενή θέση εργασίας στη Σχολική Εφορεία Δερύνειας

Κενή θέση εργασίας στη Σχολική Εφορεία Δερύνειας

Η Σχολική Εφορεία Δερύνειας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους  για πλήρωση μίας  θέσης  Σχολικής Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες (προσόντα, καθήκοντα, αποδοχές, διάρκεια σύμβασης, ωράριο εργασίας και έντυπο αίτησης)  οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται  στη Σχολική Εφορεία Δερύνειας στο τηλέφωνο 23812030.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία, το αργότερο μέχρι τις  31.8.2018

Ημερ. 21.8.2018

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ