Μοιραστείτε την ιδέα σας για αναμνηστικά δώρα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Μοιραστείτε την ιδέα σας για αναμνηστικά δώρα

Μοιραστείτε την ιδέα σας για αναμνηστικά δώρα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας καλεί τους δημότες όπως στείλουν εισηγήσεις και απόψεις για την κατασκευή αναμνηστικών δώρων, τα οποία θα προσφέρονται από τον Δήμο σε αντιπροσωπείες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Κύριο θέμα των κατασκευών θα πρέπει να είναι ο Πολιτισμός και η Παράδοση της Δερύνειας.

Εισηγήσεις και απόψεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 15:00.  Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 23811000.