Υποτροφίες, Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
Υποτροφίες, Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

Υποτροφίες, Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω αναφερόμενες  υποτροφίες σε δημότες του Δήμου Δερύνειας.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιό Frederick, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής - ανάλογα του προγράμματος σπουδών.

Α. Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών - Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Για μαθητές απόφοιτους του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, καθώς επίσης μαθητές και μαθήτριες απόφοιτους του ακαδημαϊκού έτους 2018-19:

  1. Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
  2. Τέσσερις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99.
  3. Οκτώ (8) μερικές* υποτροφίες για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99.

* Μερικές υποτροφίες από 10-20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιό μας, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Β. Μεταπτυχιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

Στο πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν διάφορα σχέδια υποτροφιών για τα πιο πάνω προγράμματα που αφορούν απόφοιτους τόσο του Πανεπιστημίου Frederick όσο και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Οι υποτροφίες, ύψους μέχρι και 50% των διδάκτρων, καλύπτουν ολόκληρο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα – 90 ECTS.

Γ. Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.  Ο αριθμός των υποτροφιών, τα ποσά τους, καθώς και η επιλογή των υποψηφίων αποφασίζονται από ειδική επιτροπή. Επιπλέον, παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology.

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, θέτουμε στη διάθεσή σας για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

  1. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
  2. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας. Από το 2ο έτος σπουδών διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Δ. Αθλητικές Υποτροφίες

Παρέχονται επίσης αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 29 Ιουλίου 2019 στο Δημαρχείο Δερύνειας με τα απαραίτητα έντυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 23811000.