Τμήματα/ Υπηρεσίες

Τμήματα/ ΥπηρεσίεςΑρμοδιότητες
24 October 2017

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Δήμου ορίζονται στον Περί Δήμων Νόμο και…

Δημοτικός Γραμματέας
24 October 2017

Δημοτικός Γραμματέας

Το πρόβλημα της ημικατοχής και ακριτικότητας που αντιμετωπίζει…

Λογιστήριο
24 October 2017

Λογιστήριο

Το Οικονομικό Τμήμα στελεχώνουν η Λογιστικός Λειτουργός Μαρία…

Τεχνικό Τμήμα
24 October 2017

Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα αποτελείται από το Γραφειακό Προσωπικό και το…