Πολιτισμός

ΠολιτισμόςΔημοτική Χορωδία
23 October 2017

Δημοτική Χορωδία

Η Δημοτική Χορωδία Δερύνειας ιδρύθηκε το 1987.

Δημοτικός Θεατρικός Όμιλος
23 October 2017

Δημοτικός Θεατρικός Όμιλος

Η Δερύνεια έχει να επιδείξει μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια…